معرق کاشی

کلیه لوازم و ابزار آلات معرق کاشی

از ابزار آلات معرق کاشی انبر های سرامیک بر می باشند که
 
جهت سایز کردن و شکستن انواع سرامیک و کاشی به کار می روند
 
از انواع انبر های کاشی بر  و سرامیک بر  می توان به انبر دیسکی و انبر دایکن اشاره کرد  
انبر کاشی بر - انبر سرامیک بر

 انبر دایکن

 

انبر دیسکی
 

انبر دیسکی انبر سرامیک بر معرق کاشی

  انبر سرامیک بر معرق کاشی